چای مکلین

تعاونی مصرف کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

دفتر مرکزی

تهران

تلفن: -۰۲۱

۰۲۱-

کارخانه

تهران

۰۲۱

نماد اعتماد